In vogelvlucht 

 
 

PCB De Triangel is een moderne school in een modern gebouw.

 

Er is veel ruimte rond de school om te spelen en te sporten. 

 

Groep 1-4 speelt ook graag op het 'rode' plein.


 

De goed uitgeruste, inpandige gymzaal wordt intensief gebruikt door groep 1/2. 

 

Groep 6-8 werkt o.l.v. een landschapsecoloog  in de Triangel Tuintjes. 

 

Elk kind dat groep 8 verlaat, is in het bezit van het JeugdEHBO-diploma.

 

Een oudergroep helpt twee keer per week bij de onderwijskundige activiteit: het RALFI-lezen. 

 

 De Koningsdag wordt door de Oranje Vereniging  ingevuld met een spellencircuit. 

 

Het Plaatselijk Belang Witharen bouwt bij aanhoudende vorst een ijsbaan naast de school. 

 

De Stichting Speelplaats Witharen organiseert werkzaamheden rond de school met hulp van ouders.  
Naar boven