Ouderraad


 

De Triangel heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit ouders van kinderen die naar onze school gaan. De ouderraad helpt het team bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de jaarlijkse avond4daagse en activiteiten vanuit VVN.
Daarnaast beheert de ouderraad de inkomsten uit o.a. de vrijwillige bijdrage en de inzameling van het oud papier. De ouderraad gebruikt dit geld om activiteiten te financieren. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.

Samenstelling van de ouderraad:  

 
 

Nico Slotman voorzitter
Petra v/d Wolfshaar secretariaat
Ronald Haveman penningmeester
Berry Ferhmann lid
Nasja v/d Veen lid
Anita Koonstra lid
Inge Kuiper lid
Jenni Hersevoort personeelsgeleding