Plusklas

Inleiding
Vroeger was de zorg vooral gericht op de zwakke kinderen. Hoogbegaafde/meerbegaafde kinderen konden zichzelf wel redden, was de heersende opinie. Het aangeboren talent werd als luxe gezien, waarin je geen extra tijd hoefde te steken. Verdieping van inzichten over deze kinderen heeft de laatste vijftien jaar geleid tot een andere manier van begeleiding. Stichting Floreant heeft hieraan handen en voeten gegeven.

Naast verrijking en verdieping van de leerstof in de eigen groep heeft Floreant een plusklas opgezet waaraan drie bevoegde leerkrachten zijn verbonden. Deze leerkrachten zijn opgeleid door de stichting Kwadraat. De stichting heeft een programma uitgewerkt voor meer- en hoogbegaafde kinderen met als doel Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen. 

Opzet
Bij de aanname wordt gekeken naar o.a. intellectuele capaciteiten, creativiteit en motivatie van het kind. In overleg met en toestemming van de ouders meldt de school het kind aan voor de plusklas.
Vanuit de verschillende (7)  scholen  gaan kinderen wekelijks op woensdagmorgen (groep 7-8) en donderdagmorgen (groep 5-6) naar de plusklas om te werken aan projecten. Dit jaar wordt er ook gestart met een groep 3-4 binnen de plusklas. De standplaats van de plusklas is op Het Koloriet in Ommen.

Via de site van de plusklas kunt u nog veel meer informatie krijgen.