Plusklas


Inleiding
Vroeger was de zorg vooral gericht op de zwakke kinderen. Hoogbegaafde/meerbegaafde kinderen konden zichzelf wel redden, was de heersende opinie. Het aangeboren talent werd als luxe gezien, waarin je geen extra tijd hoefde te steken. Dit denken over deze kinderen is onder druk van ouders de laatste tien jaar radicaal veranderd. PCO-Ommen heeft hieraan handen en voeten gegeven.

Naast verrijking en verdieping van de leerstof in de eigen groep heeft PCO-Ommen een Plus-klas opgezet waaraan twee bevoegde leerkrachten zijn verbonden. Deze leerkrachten zijn opgeleid door de stichting Kwadraat. Deze stichting heeft een programma uitgewerkt voor meer- en hoogbegaafde kinderen met als doel Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen. Inmiddels heeft de Triangel een bordje aan de muur hangen met het logo van deze stichting.

Opzet
Na een selectieprocedure waarbij wordt gekeken naar intellectuele capaciteiten, creativiteit en motivatie van het kind kan de school de ouders benaderen of er belangstelling is voor een plaatsing in de Plus-klas.
Vanaf groep 6 komen kinderen vanuit de vier scholen  wekelijks op woensdagmorgen naar de plusklas om te werken aan projecten. Aan het eind van een blok is er een presentatie aan de ouders/leerkrachten georganiseerd. Dit is zo'n succes dat scholen van buiten de vereninging  aansluiting zoeken en ook krijgen.

Het jaar is in drie blokken verdeeld. In de tabel onder krijgt u een duidelijk beeld
 
Blok 1 tot de Kerst groep 7 en 8
Blok 2 tot de voorjaarsvakantie groep 7
Blok 3 tot en met juni groep 6 en 7


Via de site van de plusklas kunt u nog veel meer informatie krijgen.