Nieuwsbrief 15 september 2023

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Even uitproberen of we de nieuwsbrief ook via deze weg kunnen verzenden.

komt ook via de gewone mail. En natuurlijk op de webpagina van De Triangel.


Met vriendelijke groet, mede namens het team

Harrie Meinen

locatieleider

PCB De Triangel