Nieuwe ouderapp.

Beste ouders,

Om via een beveiligde weg met de ouders te kunnen communiceren gaan we deze klasbord ouderapp gebruiken.

De ouderapp is ook gekoppeld aan de website van De Triangel

Met de ouderapp houden we u op de hoogte van actualiteiten van de school.

De ouderapp vervangt de groepsapp.

Nieuwsbrieven krijgt u gewoon via uw mailbox en kunt u ook lezen op onze vernieuwde website.

Bij ziekte van een leerling vinden we het fijn als u even belt. Dan kunnen we ook beter afstemmen.

In november houden we de groepsapp nog even aan, maar vanaf december communiceren we het groepsnieuws alleen nog via klasbord.

We wensen elkaar veel plezier toe met de klasbord-app.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Triangel