De Leerlingenraad

Vijf kinderen uit groep 6 t/m 8 hebben via democratische verkiezingen zitting genomen in de leerlingenraad. Zij praten over alle schoolzaken die hen bezig houdt zoals pleinregels, het zendingsdoel, de inrichting van het lokaal, de opzet van de kerstviering en nog veel meer. Briefjes die in de brievenbus van de leerlingenraad worden gepost, moeten behandeld worden en de schrijver krijgt een terugkoppeling.