Rapport van bevindingen/een kwaliteitsonderzoek

De Inspectie van het Onderwijs heeft in schooljaar 2022-2023 een bezoek gebracht aan de bestuurder van Stichting Floreant.
Daarnaast zijn er een aantal schoolbezoeken afgelegd en is gesproken met leerkrachten, Intern begeleiders en schooldirecteuren.

De inspectie geeft een beoordeling op drie onderdelen.
Deze werden het afgelopen jaar beoordeeld met: goed - voldoende - voldoende.
Over vier jaren wordt de kwaliteit van het onderwijs binnen Stichting Floreant weer beoordeeld.