Meldcode

Sinds 1 juli 2013 bestaat de wettelijke plicht om als onderwijsorganisatie een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Een meldcode stelt scholen in staat om op een gestructureerde en geformaliseerde wijze signalen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen en af te handelen.

Op deze pagina vindt u een link naar het document dat binnen onze vereniging is vastgesteld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling