Ouderraad

De Triangel heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit ouders van kinderen die naar onze school gaan. De ouderraad helpt het team bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de jaarlijkse avond4daagse en activiteiten vanuit VVN. Daarnaast beheert de ouderraad de inkomsten uit o.a. de vrijwillige bijdrage en de inzameling van het oud papier. De ouderraad gebruikt dit geld om activiteiten te financieren. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.

Samenstelling van de ouderraad:

Voorzitter:             Joke Dijk               
Secretaresse:       Patricia Groot Koerkamp                      
Penningmeester: Marieke Stam                              

Leden:                   Henrieke Kippers
                               Magnus Naarding
                               Moniek de Boer
                               Cecil Lamberink
                               Anjelien Tieman (namens het team)