Ouderraad

De Triangel heeft een ouderraad (OR) die bestaat uit ouders van kinderen die naar onze school gaan. De ouderraad helpt het team bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de jaarlijkse avond4daagse en activiteiten vanuit VVN. Daarnaast beheert de ouderraad de inkomsten uit o.a. de vrijwillige bijdrage en de inzameling van het oud papier. De ouderraad gebruikt dit geld om activiteiten te financieren. Dit gebeurt in overleg met het schoolteam.

Samenstelling van de ouderraad:

Voorzitter:             Melissa Snijder                 
Secretaresse:       Patricia Groot Koerkamp                      
Penningmeester: Marieke Stam                              

Leden:                   Yvonne Meijer
                               Bettina Niens
                               Joke Dijk
                               Cecil Lammerink
                               Namita Vogel (namens het team)