Overblijven

Op onze school blijven veel kinderen over. Van 12.00 tot 12.15 eten/drinken de kinderen in de klas onder begeleiding van een leerkracht hun lunch. Groep 1 t/m 4 heeft iets meer tijd nodig. Daarna gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van één vaste overblijfouder. Deze ouder wordt altijd middels een opgesteld rooster ondersteund door een hulpouder. Om 13.00 gaan de kinderen naar binnen om de lessen te vervolgen.

Kosten

1. Een jaarabonnement kost € 55,-. Voor dit bedrag kan uw kind vier dagen in de week overblijven. Omdat kinderen in groep 1 t/m 4 nooit overblijven op vrijdag is dit bedrag voor hen iets lager. Er is één voorwaarde: u wordt automatisch ingeroosterd als hulpouder. In de praktijk betekent het dat u één keer in de vier à vijf weken een uur op school bent om toezicht te houden samen met de vaste overblijfouder.
2. U kunt ook incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling. Dat kost u € 1,50 per keer. Aan het eind van een periode ontvangt u een factuur. U wordt niet ingeroosterd als hulpouder.