Overblijven

Op onze school blijven veel kinderen over. Van 12.00 tot 12.15 eten/drinken de kinderen in de klas onder begeleiding van een leerkracht hun lunch. Groep 1 t/m 4 heeft iets meer tijd nodig. Daarna gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van één vaste overblijfouder. Deze ouder wordt altijd middels een opgesteld rooster ondersteund door een hulpouder. Om 13.00 gaan de kinderen naar binnen om de lessen te vervolgen.

Kosten:

Er zijn drie manieren om van het overblijven gebruik te maken

  1. Uw kind blijft dagelijks over. Een jaarabonnement is  € 55,-. Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar, per overschrijving geïnd. Omdat groep 1 t/m 4 geen gebruik maakt van de overblijffaciliteiten op vrijdag,  is het voor deze kinderen € 40,- op jaarbasis. Ongeveer één keer in de vijf weken wordt u als hulpouder een middagpauze ingedeeld
  2. U laat uw kind af en toe overblijven zonder dat u wordt ingeroosterd in het overblijfschema. Dit kost € 1,50 per kind per dag. Het bedrag wordt aan het eind van het schooljaar gefactureerd.
  3. Het kan zijn dat u het hele jaar niet ingeroosterd kunt worden en ook helemaal geen invaller (buurman-buurvrouw-opa-oma-goede kennis - …) kunt vinden die voor u helpt bij het overblijven. Dan is de betaling als volgt:
  • Wanneer het oudste kind in groep 1 t/m 4 zit wordt jaarlijks een extra bijdrage gevraagd van €40,- (overblijven op ma-di-do).
  • Wanneer het oudste kind in groep 5 t/m 8 zit wordt jaarlijks een extra bijdrage gevraagd van €55,- (overblijven op ma-di-do-vr).
  • Wanneer er meerdere kinderen uit het gezin meedoen aan de overblijfregeling wordt de overblijfbijdrage één keer extra geïnd.