Welkom

De Triangel is een christelijke basisschool in de plaats Witharen.

Onze school heeft een laagdrempelig en open karakter.

We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.        

Op ons grote schoolplein hebben de kinderen volop ruimte en kunnen fijn met elkaar spelen. Hoe mooi is het voor onze kinderen om te kunnen opgroeien, leren en spelen in een groene omgeving. De driehoek tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Ouders en school hebben elkaar nodig om tot goed onderwijs voor het kind te komen.

Afstemming met ouders

Bij een intakegesprek met de directeur wordt ook nadrukkelijk gevraagd naar de verwachtingen die de ouders/verzorgers hebben van de school t.a.v. het onderwijs aan hun kind. Deze afstemming is van wezenlijk belang voor de komende acht jaren.

Doel van het onderwijs

De basisschool is een plek waar een kind acht belangrijke jaren van zijn/haar leven doorbrengt. Als protestants christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om zorg en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Kenmerkend voor de school is de positieve sfeer. Onze school wil alle kansen bieden aan de kinderen om zich te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de ander, met een open vizier naar de samenleving. Wij zijn er trots op om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren tijdens de eerste schoolperiode aan de evenwichtige ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Met een enthousiast team geven we vorm aan schoolse kennis en inzicht in cognitieve, sociale, culturele en culturele vaardigheden.