Kanjerschool

Onze leerkrachten zijn allen geschoold in de Kanjertraining en dus heeft de school een licentie gekregen voor het dragen van de titel "Kanjerschool". De Kanjertraining is een methodiek die structureel aandacht besteedt aan het sociaal functioneren van de kinderen met hun omgeving.

Achtergrond

De directe aanleiding tot het ontwikkelen van de Kanjertraining is een verzoek van veel ouders die met de volgende vraag kwamen (1996): "We kunnen heel goed praten met leerkrachten over ons kind v.w.b. het cognitief functioneren. Maar het gaat mis als wij naar school komen met vragen over het sociaal functioneren van ons kind. Vooral als ons kind zich niet fijn voelt op school."

Doel van de Kanjertraining

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen door het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Het principe van de Kanjertraining

Het principe bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Dat betekent dat niet het kind, maar dat het gedrag van het kind op dat moment getypeerd wordt. Een belangrijk onderscheid!

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil
Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger (witte pet)
Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen en aanspreekbaar op gedrag
De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot.
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goe over de ander.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, hork en pester.
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over de ander.

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
Klik op de afbeelding voor de website