In vogelvlucht

PCB De Triangel is een moderne school in een modern gebouw.

Er is veel ruimte rond de school om te spelen en te sporten.

Groep 1-4 speelt ook graag op het 'rode' plein.

De goed uitgeruste, inpandige gymzaal wordt intensief gebruikt door groep 1/2.

Groep 3 t/m 8 gaat iedere week met de bus naar gymles in de sporthal

Groep 3 t/m 5 gaat 1 keer in de 14 dagen naar zwemles in de Carrousel te Ommen

Iedere week muziekles van meester Wim

Kinderen kunnen tijdens het overblijven heerlijk buiten spelen op het grote speelplein en speelveld onder toezicht van een vaste overblijfouder.

Groep 6-8 werkt o.l.v. een landschapsecoloog in de Triangel Tuintjes.

Op Koningsdag wordt er een spellencircuit georganiseerd.

Het Plaatselijk Belang Witharen bouwt bij aanhoudende vorst een ijsbaan naast de school.

De Stichting Speelplaats Witharen organiseert werkzaamheden rond de school met hulp van ouders.