SOP 

SOP staat voor: School-Ondersteunings-Profiel.
Het School-Ondersteunings-Profiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die de school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte.
Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop. Via het SOP geven we het SWV en ons bestuur inzicht in de kwaliteit van de basisondersteuning, de zorgzwaarte, de voorzieningen van de school, de deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te geven.

Klik op onderstaande link